Fan cpu sk775 zin intel đẹp

fan775

60,000 đ

Fan zin sk775
chạy êm.mát cpu
sản phẩm chính hãng,